Βυζαντινή Μουσική

 

«Από τα βάθη των αιώνων συνδεδεμένη άρρηκτα με τον ικετευτικό, δοξολογικό αλλά και δογματικό θεολογικό λόγο και παλεύοντας με ποικίλου είδους αντιξοότητες και δυσκολίες, προσπαθεί να διατηρηθεί άσπιλη και ανόθευτη από προσμείξεις και επιδράσεις ξένες προς τη φύση της και προς τον σκοπό, τον οποίο εξυπηρετεί.»

Κούγιας Νεκτάριος


Larnaka

Επιlexte ένα από τα τέσσερα διαφορετικά εικονίδια πάνω στη Λάρνακα

Επιλέξτε ένα από τα τέσσερα διαφορετικά εικονίδια πάνω στη Λάρνακα.

 

 

 

WebMasters:

Διονύσιος Πολίτης

 

Διονύσιος Πολίτης

 

 

 

Βυζαντινή Ορχήστρα


| Πρόλογος | Ύμνοι | Οι Οκτώ Ήχοι | Έρευνα |

| Θεσσαλονίκη | FTP Server | Σχετικοί Σύνδεσμοι |

Δεν υπάρχει προηγούμενη σελίδα

Επόμενη σελίδα