επιλέξτε γλώσσα

choose language

 

αυτό το site απαιτεί:

this site requires:

IE 9, Chrome, Firefox or Opera4

Macromedia Flash plug-in

1024*768 screen resolution

             

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Διονύσιος Πολίτης

Aristotle University of Thessaloniki, Dionysios Politis