Μια Διαδραστική και Διαδικτυακή Παρουσίαση της Αρχαιολογίας της Νότιας Ανατολικής Ευρώπης
Οι εχνολογίες Πληροφορικής στην εκπαίδευση απαντούν στις Προκλήσεις του Παρελθόντος

Το Πρόγραμμα SEEArchWeb στοχεύει στην ανάπτυξη και παρουσίαση νέων εκπαιδευτικών προσεγγίσεων στην επιστήμη της Αρχαιολογίας και δίνει έμφαση σε μία πιλοτική μελέτη της Αρχαιολογίας της Νότιας Ανατολικής Ευρώπης.

Το πρόγραμμα απαρτίζεται από δύο ενότητες.

α) Τέσσερεις ενσωματωμένες ενότητες εκπαίδευσης, μάθησης, έρευνας και πληροφορίας:

  • Ενότητα Ανοικτής και εξ' Αποστάσεως Εκπαίδευσης, τη διαδικτυακή εκπαιδευτική μονάδα για καθηγητές και σπουδαστές της Αρχαιολογίας.
  • Ενότητα Social Modeller, που παρέχει στους χρήστες της (σπουδαστές, επιστήμονες κοινωνικών επιστημών και αρχαιολόγους) ένα νέο εργαλείο για ανάλυση, σύγκριση και δοκιμή σε υποθετικά κοινωνικά σενάρια.
  • Ενότητα Ψηφιακής Καταγραφής Αρχαιολογικών Ανασκαφών, μία πολυμεσική βάση δεδομένων στην οποία καταγράφονται δεδομένα ευρημάτων από αρχαιολογικές ανασκαφές και παρέχεται η δυνατότητα για ανεύρεση δεδομένων με βάση συγκεκριμμένα χαρακτηριστικά. Θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από καθηγητές, σπουδαστές, αρχαιολόγους, ερευνητές και υπέυθυνους μουσείων.
  • Ενότητα Educational and Community Resourves, που θα παρέχει στο ευρύτερο κοινό πόρους για την Αρχαιολογία της Νότιας Ανατολικής Ευρώπης μέσω της ανάπτυξης ενός ηλεκτρονοκού forum.

β) Την ιστοσελίδα του προγράμματος όποια θα είναι η διαδικτυακή πύλη για τις ενότητες καθώς επίσης και για τη διάδοση των αποτελεσμάτων του έργου.

Μια πρώιμη μορφή δημόσιότητας, καίριας για την εξέλιξη του προγράμματος εκτιμάται ότι θα επέλθει από το module των Ολυμπιακών Αγώνων και από μία σειρά Ανοικτών και εξ΄Αποστάσεως Μαθημάτων, τα οποία αναμένεται να προσδώσουν την απαιτούμενη ώθηση σε όλο το έργο όσον αφορά την πρόκληση ενδιαφέροντος του ευρύτερου κοινού σε θέματα αρχαιολογίας.