Είστε εδώ: Αρχική:: Καταλογογράφηση Αρχαιολογικών Ανασκαφών

Πρόκειται για μία τυποποιημένη ψηφιακή βάση δεδομένων για την είσοδο αρχαιολογικών στοιχείων από ανασκαφές. Θα προσφέρει τους μηχανισμούς για τις ευπροσάρμοστες αναζητήσεις υποσυνόλων. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από καθηγητές και σπουδαστές αλλά και από επαγγελματίες αρχαιολόγους, ερευνητές και υπευθύνους για την ανάπτυξη προγραμμάτων για μουσεία.





Στόχοι:
Ο συνδυασμός και η συνύπαρξη τυπωμένων "βάσεων δεδομένων" και η καταγραφή τρεχουσών ανασκαφών σε μία περιεκτική πολυμεσική βάση δεδομένων. Η αναπτύξη της βάσης δεδομένων για την είσοδο των αρχαιολογικών στοιχείων ανασκαφής, μαζί με την σχεδίαση ερωτημάτων που επιτρέπουν ευπροσάρμοστες αναζητήσεις υποσυνόλων. Ενθαρρύνει την ανάπτυξη και την αναβάθμιση πρακτικών για την αρχαιολογική τεκμηρίωση.


Διεπαφές:
Αυτή η ενότητα και ο social modeller στοχεύουν να αυξήσουν την επιστημονική σκέψη των αρχαρίων, η οποία είναι ένας τύπος " κατασταλαγμένης γνώσης". Οι "καταστάσεις " αυτού που καλείται "κατασταλαγμένη γνώση" είναι τα πλαίσια στα οποία οι επιστήμονες κάνουν την εργασία τους. Αυτές οι καταστάσεις περιγράφουν πώς οι επιστήμονες ανακαλύπτουν τη γνώση και φθάνουν σε συμπεράσματα.

Στοχεύουμε με αυτό το έργο να αναπαραγάγουμε με εικονική πραγματικότητα και ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση (ODL) την κατασταλαγμένη γνώση !

Οι χρήστες αυτών των συστημάτων θα περιδιαβαίνουν γνωστικά το σύστημα μέσω της επιστημονικής διαδικασίας καθοδηγούμενοι από τον εκπαιδευτικό τους ή τους συναδέλφους τους ( περίπτωση της συλλογικής εργασίας)!