Είστε εδώ: Αρχική::Εκπαιδευτικές και Κοινωνιογνωστικές Προσεγγίσειςι

Η τελική έξοδος γνώσης : θα παρουσιάζει μέσω ενός δημόσιου πληροφοριακού ταμείου στοιχεία για την Αρχαιολογία της Νοτιοας Ανατολικής Ευρώπης μέσω της ανάπτυξης ενός “κεφαλαίου” πόρων σχετικών με την Αρχαιολογική Κοινότητα.

Στόχοι:
Η παρουσιάση της Αρχαιολογίας της Νοτιοας Ανατολικής Ευρώπης μέσω της ανάπτυξης ενός “αποθετήριου πληροφοριών” από την αρχαιολογική κοινότητα και με σχετικές με την εκπαίδευση πληροφορίες, συνεχώς αναπτυσσόμενου και ενήμερου. Ενθαρρύνεται έτσι η ανταλλαγή των πληροφοριών, της γνώσης και των ιδεών σε Πανεπιστημιακό επίπεδο. Τα τρέχοντα αρχαιολογικά, εκπαιδευτικά και πανεπιστημιακά νέα θα εμφανίζονται σε τέτοια μορφή ούτως ώστε οι σπουδαστές να μπορούν καλύτερα να αξιοποιήσουν τις εκπαιδευτικές ευκαιρίες. Δυνατότητες θερινών ανασκαφών, διασκέψεις, εκπαιδευτικές ευκαιρίες, θερινά σχολεία και άλλες σχετικές δραστηριότητες θα αποτελούν τη γνωστική βάση του αποθετηρίου.