You are here: Home::Web Курс

Oсновният източник на информация за студенти , учители  в средно образователни училища и университетски преподаватели по археология. Tova e modula na proekta ODL.

 
Подмодул: Модулът Олимпийски Игри ( Games Module)
Цели:
Развитие на ODL модули. Учебните модули ще могат да се използват, както самостоятелно, така и в университетски лекции, в допълнение с карти, примери, текстове и изпити. Тези модули ще систематизират съществуващите ресурси в оригинален, динамичен и образувателен инструмент и ще осигурят лесен достъп до информация, която е обикновено недостъпна обикновена среда. Това би поощтрило тарсенето на нови педагогически техники на представяне (например използвайки semantic web технологии) за обединяването на визуални и текстови данни. Всички текстове и илюстрации от локални източници ще бъдат преведени на основните езици на ЕС, чрез автоматизиран multilingualism. Това би помогнало също така и в отвореното и от разтояние обучение, чрез новаторското, интерактивно представяне на информацията.

  Модулът Олимпийски Игри  (Olympic Games Module)

 


Цели:
Курсът виртуална реалност и интерактивен материал за Олимпизма ще бъде включен в този модул ще функционира от май 2004. Този под-модул ще включва също така и т.н. “ Ancient Greek Speaker ”, изкуствен text-to-speech modul по разработка на факултета по информатика на солунският университет Аристотел. Целта на този модул е да възпроизведе звуковете на древнограцкият език. За съвременния гръцки език може да бъде използван комерсиален електронен гласов синтезатор MLS.