Интерактивна- Web Презентация на Югоизточно Европейската  Археология. Технологично Подпомогнатото Обучение Среща Предизвикателствата на Миналото.

Проектът SEEArchWeb цели да развивие и да представи нов учебен метод  в областта на Археологията въз основа на мрежовите технологии.Този проект ще наблегне на опитно обучение на Праисторическата Археология на Югоизточна Европа.За тази цел, инфраструктурата на  SEEArchWeb ще се състои от пет части :

a) четири цялостни образувателни, проучващи и информативни показатели: b) проектът на уебстраницата ще бъде вход за модулите, както  за  разпространяването на постиженията на проекта  така и зa друга, свързана с образуванието информация.

Ранна форма на професионална и обществена проверка, критична за уточняване на проекта е модулът Олимпийски Игри ( Olympic Games ), под – модул на Web Курс Модула . Този модул се очаква да даде инерция на цялата схема, привличайки общественият интерес към областта на археологията.