Βρείσκεστε εδώ > Αρχική : Τοποθεσία : Ιστορία Τοποθεσίας
Η Ιστορία της τοποθεσίας

Οι Ολυμπιακοί Αγώνες, για αιώνες, θεωρούνταν η πιο σημαντική και έγκυρη πανελλήνια γιορτή. Πώς όμως έγινε η Ολυμπία τόσο σημαντικός ιερός χώρος για τον ελληνικό κόσμο; Πότε πρωτοεμφανίστηκαν εκεί οι αγώνες; Πώς εξελίχθηκαν σε θεσμό τέτοιας σημασίας; Οι διάφοροι μύθοι που αναφέρονται στους πρώτους Ολυμπιακούς Αγώνες, κάνουν δύσκολο το έργο του εντοπισμού των ιστορικών ενδείξεων. Ζωτικής σημασίας για την αποσαφήνιση αυτών των προβλημάτων είναι ο ρόλος της αρχαιολογίας.

Το ιερό της Ολυμπίας. Διακρίνονται σε πρώτο επίπεδο τα κοσμικά κτίρια, στα αριστερά η Άλτη και στο βάθος το Στάδιο.

Συνδυάζοντας τους μίτους της μυθολογίας, της ιστορίας και της αρχαιολογίας, φαίνεται πιθανή η υπόθεση ότι ήδη από το 10ο αιώνα π.Χ. η Ολυμπία ήταν τόπος λατρείας, γνωστός στην αριστοκρατία της δυτικής Πελοποννήσου. Ο αρχικός χαρακτήρας των παλαιότερων αφιερωμάτων (ζωόμορφα ειδώλια) αποκαλύπτει αγροτικά και κτηνοτροφικά ενδιαφέροντα, ενώ ειδώλια αλόγων και αρμάτων αντικατοπτρίζουν τα ενδιαφέροντα πλουσιότερων ανθρώπων. Προφανώς, η Ολυμπία εξελίχθηκε σε περιφερειακό λατρευτικό κέντρο για ανθρώπους διαφορετικών συμφερόντων και κοινωνικής θέσης.

Ερείπια του ναού της Ήρας στην Ολυμπία, που χρονολογείται γύρω στο 600 π.Χ.

Σε μια περιοχή που ήταν χωρισμένη σε μικρές τοπικές εδαφικές μονάδες, τα ουδέτερα θρησκευτικά κέντρα λειτουργούσαν ως τόποι συνάντησης της αριστοκρατίας της περιοχής. Προς το τέλος του 8ου αιώνα π.Χ., σημειώθηκε ένα άνοιγμα στις λατρευτικές δραστηριότητες που τελούνταν στην Ολυμπία, καθώς η συμμετοχή επεκτάθηκε σε ένα μεγαλύτερο αριθμό κρατών-πόλεων.Η περιοχή της Ήλιδας, όπου βρίσκεται η Ολυμπία, κατοικήθηκε ξανά (750-700 π.Χ.) και πολλές σκόρπιες εγκαταστάσεις σχηματίστηκαν στην περιοχή.

Πήλινο ειδώλιο τύπου Ψ μυκηναϊκής περιόδου. Ειδώλια τέτοιου τύπου αποτελούσαν συνήθη αφιερώματα των πιστών στο ιερό.  Created by Thanasis Zafeiriou